หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
ระบบค้นหาข้อมูลและงานบริการประชาชน > ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
Id หน่วยงานผู้รับเรื่อง เรื่องร้องเรียน ชื่อ-นามสกุล สถานะ
4 กลุ่มประชาสัมพันธ์ มีของตกอยู่ในรถ นายสัมสุดิน สาเร๊าะ ระหว่างดำเนินการ
Detail
3 กลุ่มประชาสัมพันธ์ - - ระหว่างดำเนินการ
Detail
2 สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รถแท๊กซี่ปฏิเสธนักท่องเที่ยว วิทย์ สุขดี เสร็จสิ้น
Detail
1 สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เรื่องทดสอบ นายทดสอบ รอบคอบ เสร็จสิ้น
Detail
©2014 MOTS.