หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              

Show

Id
85
ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ
World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด
ปี
2556
อันดับ
1
สถานที่
Bangkok
ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ
นิตยสาร Travel & Leisure
ระดับข้อมูล
ระดับโลก
ที่มา

Source: http://www.travelandleisure.com/worldsbest/2013/cities

Ref:
http://www.mots.go.th/ewt_news.php?nid=4230&filename=index

ไฟล์ประกอบ
ScreenHunter_003.jpg
©2014 MOTS.