หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              

Show

Id
86
ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ
World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด
ปี
2556
อันดับ
10
สถานที่
Chiang Mai
ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ
นิตยสาร Travel & Leisure
ระดับข้อมูล
ระดับโลก
ที่มา

Source: http://www.travelandleisure.com/worldsbest/2013/cities

ไฟล์ประกอบ
ScreenHunter_005.jpg
©2014 MOTS.