หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              

Show

Id
89
ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ
BEST BUSINESS CITY IN SOUTHEAST ASIA
ปี
2557
อันดับ
3
สถานที่
Bangkok
ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ
นิตยสาร Travel & Leisure
ระดับข้อมูล
ระดับทวีป
ที่มา

http://www.travelandleisure.com/worlds-best-cities-2014-winners-list

ไฟล์ประกอบ
ScreenHunter_343.jpg
©2014 MOTS.