หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              

Show

Id
93
ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ
Top 20 Destination Cities by International Overnight Visitor Spend
ปี
2558
อันดับ
7
สถานที่
Bangkok
ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ
MasterCard Worldwide
ระดับข้อมูล
ระดับโลก
ที่มา

ไฟล์ประกอบ
 
©2014 MOTS.