หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
93 Top 20 Destination Cities by International Overnight Visitor Spend 2558 7 Bangkok MasterCard Worldwide ระดับโลก
Detail
92 MasterCard Global Destination Cities Index 2558 1 Bangkok MasterCard Worldwide ระดับทวีป
Detail
91 Hottest Destinations - Big City Worldwide 2557 15 Pattaya International Living Magazine ระดับโลก
Detail
90 Best Country Brand for Nightlife 2557 3 Bangkok Business Traveller magazine ระดับโลก
Detail
89 BEST BUSINESS CITY IN SOUTHEAST ASIA 2557 3 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
88 International Tourist Arrival 2556 10 Thailand World Tourism Organization (UNWTO) ระดับโลก
Detail
87 Top 10 Island 2556 9 Koh Samui นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
86 World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด 2556 10 Chiang Mai นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
85 World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด 2556 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
84 MasterCard Global Destination Cities Index 2556 1 Bangkok MasterCard Worldwide ระดับโลก
Detail
©2014 MOTS.