หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
60 Hottest Destinations - Sun and Beach Outside Europe 2552 1 Thailand Aftonbladet, Sweden Travel Publication ระดับโลก
Detail
61 Hottest Destinations - Big City Worldwide 2552 6 Bangkok Aftonbladet, Sweden Travel Publication ระดับโลก
Detail
77 Top nightlife cities 2555 1 Bangkok agoda.com ระดับโลก
Detail
78 Top nightlife cities 2555 4 Pattaya agoda.com ระดับโลก
Detail
79 Top nightlife cities 2555 6 Phuket agoda.com ระดับโลก
Detail
80 Top nightlife cities 2555 17 Chiang Mai agoda.com ระดับโลก
Detail
28 Christofle Asia Boating Awards 2550 1 Phuket Asia-Pacific Boating Magazine ระดับทวีป
Detail
51 BEST LEISURE DESTINATION IN THE ASIA PACIFIC 2551 1 Bangkok Business Traveller magazine ระดับทวีป
Detail
52 BEST LEISURE DESTINATION IN THE ASIA PACIFIC 2551 2 Phuket Business Traveller magazine ระดับทวีป
Detail
53 BEST BUSINESS CITY IN SOUTHEAST ASIA 2551 2 Bangkok Business Traveller magazine ระดับทวีป
Detail
©2014 MOTS.