หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
93 Top 20 Destination Cities by International Overnight Visitor Spend 2558 7 Bangkok MasterCard Worldwide ระดับโลก
Detail
53 BEST BUSINESS CITY IN SOUTHEAST ASIA 2551 2 Bangkok Business Traveller magazine ระดับทวีป
Detail
89 BEST BUSINESS CITY IN SOUTHEAST ASIA 2557 3 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
37 Best city in Asia (Conde Nast Traveler Award 2550 1 Bangkok Conde Nast Traveler ระดับทวีป
Detail
54 Best city in Asia (Conde Nast Traveler Award 2551 1 Bangkok Conde Nast Traveler ระดับทวีป
Detail
55 Best city in Asia (Conde Nast Traveler Award 2551 2 Pattaya Conde Nast Traveler ระดับทวีป
Detail
40 Best Country Brand for Authenticity 2551 3 Thailand FutureBrand ระดับโลก
Detail
41 Best Country Brand for Friendly Locals 2551 3 Thailand FutureBrand ระดับโลก
Detail
42 Best Country Brand for Nightlife 2551 4 Thailand FutureBrand ระดับโลก
Detail
90 Best Country Brand for Nightlife 2557 3 Bangkok Business Traveller magazine ระดับโลก
Detail
©2014 MOTS.