หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
70 Top 5 Islands in Asia 2554 4 - นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
3 World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด 2553 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
29 Top 10 Cities in Asia 2550 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
31 Top 10 Cities Overall 2550 3 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
33 Best International Destination 2550 1 Bangkok Libur, Traverama Magazine (Malaysia) ระดับโลก
Detail
35 Top 10 Cities for Business 2550 3 Bangkok SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
61 Hottest Destinations - Big City Worldwide 2552 6 Bangkok Aftonbladet, Sweden Travel Publication ระดับโลก
Detail
63 Top 10 Cities in Asia 2552 2 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
67 World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด 2554 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
93 Top 20 Destination Cities by International Overnight Visitor Spend 2558 7 Bangkok MasterCard Worldwide ระดับโลก
Detail
©2014 MOTS.