หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
29 Top 10 Cities in Asia 2550 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
30 Top 10 Cities in Asia 2550 3 Pattaya นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
31 Top 10 Cities Overall 2550 3 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
32 Top 5 Islands in Asia 2550 2 Phuket นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
33 Best International Destination 2550 1 Bangkok Libur, Traverama Magazine (Malaysia) ระดับโลก
Detail
34 Best Holiday Detination 2550 2 Phuket SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
35 Top 10 Cities for Business 2550 3 Bangkok SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
36 Best Tourism Country (Danish Travel Awards) 2550 1 Thailand Stand By Magazine ระดับโลก
Detail
37 Best city in Asia (Conde Nast Traveler Award 2550 1 Bangkok Conde Nast Traveler ระดับทวีป
Detail
38 Top Destination for Hospitality 2550 1 Thailand World Traveller Media (China) ระดับโลก
Detail
©2014 MOTS.