หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
29 Top 10 Cities in Asia 2550 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
30 Top 10 Cities in Asia 2550 3 Pattaya นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
32 Top 5 Islands in Asia 2550 2 Phuket นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
34 Best Holiday Detination 2550 2 Phuket SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
35 Top 10 Cities for Business 2550 3 Bangkok SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
37 Best city in Asia (Conde Nast Traveler Award 2550 1 Bangkok Conde Nast Traveler ระดับทวีป
Detail
63 Top 10 Cities in Asia 2552 2 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
64 Top 10 Cities in Asia 2552 3 Pattaya นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
65 Top 5 Islands in Asia 2552 3 Phuket นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
66 Top 5 Islands in Asia 2552 5 Koh Samui นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
©2014 MOTS.