หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
1 สถานที่ท่องเที่ยวคุ้มค่าเงิน 2553 2 Thailand นิตยสาร Lonely Planet ระดับโลก
Detail
2 NORWEGIAN GRAND TRAVEL AWARD - World's Best Tourist Country 2553 1 Thailand Fagbladet Travel News, an independent Norwegian travel trade magazine ระดับโลก
Detail
3 World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด 2553 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
4 World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด 2553 2 Pattaya นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
5 Best Tourist Country Award 2553 1 Thailand Travel News, a leading Swedish travel publication ระดับโลก
Detail
6 Best International Flight 2553 2 Thai Airways International (THAI) Travel News, a leading Swedish travel publication ระดับทวีป
Detail
7 Top 10 Holiday Destination 2553 3 Phuket SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
8 Top 10 Holiday Destination 2553 6 Bangkok SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
9 Top 10 Holiday Destination 2553 8 Koh Samui SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
10 Top 10 Cities for Business 2553 5 Bangkok SmartTravelAsia.com ระดับทวีป
Detail
©2014 MOTS.