หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
25 Destination with Highest Client Satisfaction - Asia 2550 - Thailand TravelAge West Magazine ระดับทวีป
Detail
2 NORWEGIAN GRAND TRAVEL AWARD - World's Best Tourist Country 2553 1 Thailand Fagbladet Travel News, an independent Norwegian travel trade magazine ระดับโลก
Detail
3 World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด 2553 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
5 Best Tourist Country Award 2553 1 Thailand Travel News, a leading Swedish travel publication ระดับโลก
Detail
20 Top Cities (Readers' Choice Award) 2553 1 Bangkok concierge.com ระดับโลก
Detail
24 The Most Tourism Destination 2550 1 Thailand National Geographic (Traveler) ระดับโลก
Detail
27 Best Leisure Destination City (PATA Gold Awards) 2550 1 Bangkok PATA ระดับทวีป
Detail
28 Christofle Asia Boating Awards 2550 1 Phuket Asia-Pacific Boating Magazine ระดับทวีป
Detail
29 Top 10 Cities in Asia 2550 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับทวีป
Detail
33 Best International Destination 2550 1 Bangkok Libur, Traverama Magazine (Malaysia) ระดับโลก
Detail
©2014 MOTS.