หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อการสำรวจ/การจัดอันดับ ปี อันดับ สถานที่ ผู้สำรวจ/ผู้จัดอันดับ ระดับข้อมูล
3 World's Best Award เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด 2553 1 Bangkok นิตยสาร Travel & Leisure ระดับโลก
Detail
2 NORWEGIAN GRAND TRAVEL AWARD - World's Best Tourist Country 2553 1 Thailand Fagbladet Travel News, an independent Norwegian travel trade magazine ระดับโลก
Detail
1 สถานที่ท่องเที่ยวคุ้มค่าเงิน 2553 2 Thailand นิตยสาร Lonely Planet ระดับโลก
Detail
©2014 MOTS.